Turystyka lokalna i społeczna

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zaproszenie

W imieniu Stowarzyszenia Orzeł i Reszka zapraszam do włączenia się w działania edukacyjne i informacyjne na rzecz zwiększenia rozpoznawalności turystycznej oraz atrakcyjności społecznej subregionu radomskiego.

Celem inicjatywy jest poprawa wykorzystania walorów lokalnych. Wpłynie ona na zwiększenie zainteresowania mieszkańców i turystów możliwością spędzania wolnego czasu w naszym regionie.

Powstaną materiały o atrakcjach przyrodniczych i antropogenicznych. Autorski projekt realizowany przy udziale studentów kierunku Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierz Pułaskiego w Radomiu, obejmuje działania na rzecz edukacji oraz rozwoju turystyki lokalnej i społecznej, w tym:

  1. Inwentaryzację istniejących zasobów i atrakcji turystycznych;
  2. Utworzenie kompleksowego, interaktywnego portalu/ przewodnika turystycznego;
  3. Usieciowienie turystyczne regionu poprzez kompleksowe szlaki turystyczne;
  4. Utworzenie bazy podmiotów chętnych do współpracy;
  5. Wypracowanie modelu klastra turystyki lokalnej i społecznej.
  6. Powstanie marki turystycznej – rozpoznawalnej, łatwej do wyszukania.

W efekcie powstaje dynamiczny wortal informacyjny pokazujący atrakcje i potencjał turystyczny regionu. Wortal wraz poszczególnymi produktami będzie spełniać funkcję edukacyjną i poznawczą. Ułatwi to tworzenie i odnajdowanie oferty skierowanej do różnorodnych grup turystów, w tym mieszkańców regionu.

Atrakcje poszczególnych gmin nie są wystarczające do stałego zwiększania ruchu turystycznego ze względu na ograniczenia skali oraz ilości i różnorodności atrakcji.

Gminy uczestniczące w projekcie będą miały podwójną siłę zamachową – ruch turystyczny będzie generowany poprzez promocję poszczególnych jednostek oraz całego regionu

Przykładem jest strona internetowa gminy Jastrzębia: https://jastrzebia.online oraz filmy:

Play Video
Play Video

które funkcjonując niezależnie, będą też „podpięte” do wortalu turystycznego radomskie.org. 

Ponadto mamy przygotowane propozycje konkretnych, nowych produktów turystycznych dla poszczególnych gmin. W zależności od ich chęci, zaangażowani i możliwości.

Jadwiga Budzyńska
Prezes Stowarzyszenia Orzeł i Reszka
jadwigab@orzelireszka.eu
602-466-382

Aktualności

Realizacje, projekty i zadania

Nasze Zdjęcia