Turystyka lokalna i społeczna

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zaproszenie

Stowarzyszenie Orzeł i Reszka realizuje od 2020 roku inicjatywę na rzecz zwiększenia rozpoznawalności turystycznej oraz atrakcyjności społecznej regionu radomskiego.
 
Celem jest poznanie, rozwój i ochrona walorów lokalnych, przyrodniczych i kulturowych. Stawką jest jakość środowiska, w którym można żyć i wypoczywać a także wpływ na poprawę dobrostanu mieszkańców oraz atrakcyjność krajoznawczą w oczach przyjezdnych.
 
Autorski projekt, realizowany przy udziale studentów Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, obejmuje działania badawcze, edukacyjne, informacyjne i organizacyjne:
  1. Inwentaryzację istniejących zasobów i atrakcji turystycznych;
  2. Utworzenie kompleksowego, interaktywnego portalu/ przewodnika turystycznego;
  3. Usieciowienie turystyczne regionu poprzez kompleksowe szlaki turystyczne;
  4. Utworzenie bazy podmiotów chętnych do współpracy;
  5. Wypracowanie modelu klastra turystyki lokalnej i społecznej.
  6. Powstanie marki turystycznej – rozpoznawalnej, łatwej do wyszukania.
W efekcie powstaje dynamiczny wortal informacyjny pokazujący atrakcje i potencjał turystyczny regionu. Wortal wraz z poszczególnymi produktami, będzie spełniać funkcję edukacyjną i poznawczą. Ułatwi tworzenie i odnajdowanie oferty skierowanej do różnych grup turystów i odwiedzających, w tym mieszkańców regionu.

Przykładem jest strona internetowa gminy Jastrzębia: https://jastrzebia.online oraz filmy:

Play Video
Play Video

które funkcjonując niezależnie, będą też „podpięte” do wortalu turystycznego. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.

Jadwiga Budzyńska
Prezes Stowarzyszenia Orzeł i Reszka
jadwigab@orzelireszka.eu
602-466-382

Aktualności

Realizacje, projekty i zadania

Nasze Zdjęcia