Pod nazwą „Rozgłośnik Społeczny” rozpoczął się w Radomiu projekt, którego celem jest wypracowanie przestrzeni dla dialogu społecznego. Podjęliśmy wyzwanie stworzenia lokalnej platformy debaty publicznej.

Będziemy rozmawiać o sprawach ważnych dla mieszkańców: o zieleni w mieście, o roli i sile organizacji społecznych.

Jednym z zadań jest poprawa kompetencji mieszkańców Radomia z zakresu komunikacji i myślenia krytycznego.

Chcemy, aby „Rozgłośnik Społeczny” przyczynił się do poprawy jakości komunikacji między mieszkańcami a dzięki wypracowanemu modelowi współpracy międzysektorowej, pozytywnie wpływał na komfort i jakość życia w Radomiu.

 

Projekt realizuje Stowarzyszenie Orzeł i Reszka.

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy
EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.