Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionalnego i waluty lokalnej

O stowarzyszeniu...

Stowarzyszenie angażuje się we wspieranie rozwoju regionalnego w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Prowadzimy różnorodne działania mające na celu aktywizację lokalnego potencjału. Szkolimy liderów animujących lokalne społeczności. Uruchomiliśmy "Dom Kreatywny" w siedzibie stowarzyszenia, w którym prowadzimy warsztaty twórcze otwarte dla lokalnej społeczności. Animujemy lokalną twórczość poprzez organizację wernisaży zarówno znanych twórców jak i debiutantów. Przeprowadziliśmy szkolenie ponad 300 osób wykluczonych informatycznie przywracając ich społeczeństwu informatycznemu. W celu animacji lokalnej turystyki wspieramy Uniwersytet Humanistyczno Technologiczny w szkoleniu lokalnych przewodników turystycznych. Zapraszamy do współpracy z nami.

Stowarzyszenie OiR wybrane do wspierania w zakresie IT osób niesamodzielnych

W ramach programów unijnych przeprowadziliśmy w terminie od września 2017 do maja 2018 szkolenie ponad 300 osób wykluczonych informatycznie.

MoWES wybrał projekt Stowarzyszenia w zakresie Ekonomii Społecznej

Biznes plan utworzony przez stowarzyszenie spotkał się z uznaniem Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej i uzyskał dofinansowanie na utworzenie stanowisk pracy.

Uniwersytet Humanistyczno Technologiczny zaprosił Stowarzyszenie do organizacji szkoleń z zakresu turystyki.

Radomski Uniwersytet Humanistyczno Technologiczny im. Kazimierza Puławskiego podpisał umowę ze Stowarzyszeniem na prowadzenie zajęć z dla przyszłych przewodników turystycznych.

Wernisaż prof.dr hab. Romualda Kołodzieja w "Domu Kreatywnym"

Po przeprowadzonym remoncie wreszcie mogliśmy uruchomić galerię w siedzibie Stowarzyszenia. Na nasze zaproszenie odpowiedział szeroko znany w Radomiu prof. Romuald Kołodziej i zgodził się zainaugorować otwarcie "Domu Kreatywnego" prezentacją swoich najnowszych prac.

Wernisaż mgr. Dariusza Michalczyka w "Domu Kreatywnym"

15 grudnia 2018 mieliśmy zaszczyt gościć kolejnego artystę. Na otwarcie wystawy ilość gości przekroczyła nasze oczekiwania. Wystawę będzie można podziwiać w "Domu Kreatywnym" do końca stycznia 2019. Zapraszamy.