Stowarzyszenie Orzeł i Reszka
Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego i Waluty Lokalnej powstało w celu rozwoju lokalnej ekonomii, poprzez wsparcie przedsiębiorców, mieszkańców i gmin w rozwijaniu lokalnych przedsiębiorstw i przedsięwzięć poprzez udzielanie im kredytu obrotowego w walucie lokalnej mozliwej do wykorzystania tylko na zakładanym obszarze geograficznym.


Holenderski Model Walut Lokalnych